Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Egyszemélyes Kft.

Korlátolt felelõsségű társaság alapítható egyetlen személy által is. Az egyszemélyi alapító lehet magánszemély, illetve más gazdasági társaság (Bt., Kft., Zrt., stb.)

Az egyszemélyes Kft-re a korábbi társasági jogi szabályozás több korlátozást, illetve többletkövetelményeket határozott meg. Ezeket a korlátozásokat, illetve terheket a hatályos társasági törvény nem tartalmazza, illetve ezek hiányáról kifejezetten rendelkezik, illetve egyes kérdésekben könnyítéseket tartalmaz.

Az egyszemélyes Kft. további gazdasági társaságban tag (tulajdonos) lehet, ezzel kapcsolatban speciális korlátozás nem áll fenn, így az egyszemélyes Kft. akár egy másik egyszemélyes Kft. egyedüli tagja (tulajdonosa) is lehet.

Egyszemélyes Kft. alapítása társasági szerzõdés helyett alapító okiratnak az egyedüli tag általi elfogadásával és ügyvédi ellenjegyzésével jön létre.

Az egyszemélyes Kft. vonatkozásában szintén érvényesülnek a Kft-re vonatkozó, 500.000,- Ft-os alaptõke követelmény, azonban a cégbírósági bejegyzést megelõzõen 250.000,- Ft helyett 100.000,- Ft összegû törzstõke házipénztárba vagy bankszámlára történõ befizetése lehetséges.

Egyszemélyes Kft. létrejöhet úgy is, hogy valamely eredetileg több taggal mûködõ Kft. valamennyi üzletrészét egy személy szerzi meg.

Egyszemályes Kft. működése:

Az egyszemélyes Kft-nél taggyûlés nem mûködik, így az alapító okirat módosításával, ügyvezetõ megválasztásával és a társaság legfontosabb kérdéseiben az alapító egyszemélyben határoz. Egyszemélyes Kft. esetében természetesen nincs szükség ezen döntések meghozatalához a társasági törvény taggyûlésre elõírt eljárási szabályainak betartására, így nem érvényesülnek a meghívó közlésére, tartalmára, szavazás rendjére, stb. szabályai. Az egyetlen megkötés, hogy az egyedüli tagnak írásba kell foglalnia a társasággal kapcsolatos döntéseit.

Ügyvezetés:

A társasági törvény alapján kötelezõ ügyvezetõ kijelölése, aki mindazon kérdésekben hozhat döntést, amelyben az egyedüli tagnak nincs kizárólagos hatásköre, vagy az egyedüli tag nem hozott döntést a kérdésben.

Az egyedüli tag is elláthatja az egyszemélyes Kft. ügyvezetését, erre nézve egyetlen speciális korlátozást ír elõ a társasági törvény, ebben az esetben az ügyvezetõi tisztség munkaviszonyban nem látható el. Az alapító okirat azonban felmentést adhat a tilalom alól és lehetõvé teheti a munkaviszonyban történõ tisztségviselést.

Amennyiben az egyszemélyes Kft. ügyvezetését nem az egyedüli tag látja el, úgy – szemben a több taggal mûködõ gazdasági társaságokkal – az egyedüli tagja utasíthatja az általa indokoltnak tartott intézkedések megtételére.

Szerzõdés az egyedüli tag és az egyszemélyes kft. között: Az egyszemélyes Kft. akár annak egyedüli tagjával is szerzõdést köthet, ennek teljes bizonyító erejû magánokiratba vagy közokiratba foglalt formában kell létrejönnie, azaz elegendõ annak két tanúval történõ hitelesítése is.

Könyvvizsgálat:

A korábbi szabályozással ellentétben nincsenek speciális szabályok a könyvvizsgálattal kapcsolatban, így önmagában amiatt, hogy valamely gazdasági társaság egyszemélyes Kft. formában mûködik, nem teszi szükségessé a könyvvizsgáló igénybe vételét és az ezzel járó költségek viselését.

Speciális szabályok az egyszemélyes Kft. vonatkozásában a számviteli törvény rendelkezései irányadók, vagyis könyvvizsgáló igénybe vétele abban az esetben kötelezõ, amennyiben a Kft. éves forgalma 100 millió forintnál nagyobb, vagy munkavállalóinak száma 50 fõnél magasabb.

Forrás: Egyszemélyes Kft.

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

Fórum - Hozzászólás a fórumban >>

Tippek!

Tudta Ön, hogy több százezer forint birságot fizethet?
Amennyiben nincs elkészítve, aktualizálva a kötelező szabályzata!
Kötelezően elkészítendő szabályzatok

Gondolt már arra, hogy mennyi látogatót, ügyfelet és bevételt jelent a jó pozíció?
Fontos Önnek a honlapja látogatottsága, cége bevétele?
Vegyen részt a Google hirdetési kampányunkban!
Google kampányok teljes körű lebonyolítása

Tisztelt Cégvezető!
Miért fizetne évente 50-80 ezer forintot, más cégkeresőkbe?
Nálunk, akár ingyen regisztrálhatja cégét!
Magyar Tudakozó - Magyarország Cégkeresője!

Linkweb - Linkgyűjtemény
Mutassa be honlapját, szolgáltatását, tevékenységét portálunkon!
Linkweb

loading...