Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Szabályzatok elkészítése

A számviteli törvény előírása szerint az újonnan alakuló gazdálkodó a számviteli politikát és az ehhez kapcsolódó szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíttetni, a már működő vállalkozás a törvény módosítása esetén a változástól számított 90 napon belül köteles szabályzatait aktualizálni.

A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó szerv vezetője felelős!

Kockázatok:

2000. évi C. törvény értelmében 200.000 - 500.000,- Ft-ig terjedő mulasztási bírság (ez mindaddig duplázódhat, amíg el nem készíti), három évig terjedő szabadságvesztés (Btk.289.§), közérdekű munka vagy pénzbüntetés.

A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő - a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó - számviteli politikát.

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell - többek között - azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.

A számviteli politika keretében el kell készíteni:

 • Számviteli politika
 • Számlarend és bizonylati szabályzat
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Értékelési szabályzat
 • Leltározási szabályzat
 • Selejtezési szabályzat

Egyéb kötelezően elkészítendő számviteli szabályzatok:

 • Önköltségszámítási szabályzat
 • Önköltségszámítási rend belső szabályzat
 • Bizonylati szabályzat
 • Szervezeti és működési szabályzat
 • Pénzmosás elleni szabályzat
 • Tűzvédelmi szabályzat
 • Iratkezelési szabályzat
 • Kiküldetési szabályzat
 • Munkavédelmi szabályzat
 • Gépkocsi használat rendje
 • Munkaügyi szabályzat
 • Mobiltelefon használat rendje
 • Szervezeti és Működési Szabályzat SZMSZ
 • Adatvédelmi tájékoztató GDPR

Kötelezően elkészítendő számviteli szabályzatok költségei:

Pénzmosási szabályzat elkészítése   35.000,- Ft + ÁFA -tól

Számviteli politika elkészítése    30.000,- Ft + ÁFA -tól

Számlarend és bizonylati szabályzat elkészítése  15.000,- Ft + ÁFA -tól

Pénzkezelési szabályzat elkészítése  22 .000,- Ft + ÁFA -tól

Értékelési szabályzat elkészítése   15.000,- Ft + ÁFA -tól

Leltározási szabályzat elkészítése   15.000,- Ft + ÁFA -tól

Selejtezési szabályzat elkészítése   13.000,- Ft + ÁFA -tól

Önköltségszámítási szabályzat   14.000,- Ft + ÁFA -tól

Önköltségszámítási rend belső szabályzat   13.000,- Ft + ÁFA -tól

Bizonylati szabályzat elkészítése   13.000,- Ft + ÁFA -tól

Szervezeti és működési szabályzat elkészítése   30.000,- Ft + ÁFA -tól

Tűzvédelmi szabályzat elkészítése   15.000,- Ft + ÁFA -tól

Iratkezelési szabályzat elkészítése   13.000,- Ft + ÁFA -tól

Kiküldetési szabályzat elkészítése   13.000,- Ft + ÁFA -tól

Munkavédelmi szabályzat elkészítése   17.000,- Ft -tól

Gépkocsi használat rendje elkészítése   13.000,- Ft + ÁFA -tól

Munkaügyi szabályzat elkészítése   15.000,- Ft + ÁFA -tól

Mobiltelefon használat rendje elkészítése   13.000,- Ft + ÁFA -tól

Számviteli politika elkészítése (összes szabályzat)   250.000,- Ft + ÁFA -tól

Szervezeti és Működési Szabályzat SZMSZ elkészítése   35.000,- Ft + ÁFA -tól

Adatvédelmi nyilatkozat, adatvédelmi tájékoztató GDPR elkészítése  85.000,- Ft + ÁFA -tól

2000. évi C törvény a számvitelről

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Rendeld meg most, a számviteli szabályzatokat! >>
Tekintsd meg a könyvelési árainkat >>

Irj e-mailt, vagy hívj a 06-30/9-592-692, 06-20/29-29-255 -ös mobil számon, hogy segíthessünk!