Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

TEÁOR számok


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

TEÁOR'08

2007. január 19-én hatályba lépett, és 2008. január 1-től az EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó tevékenységi osztályozás a NACE Rev.2. (magyar nyelvű megfelelője, a TEÁOR'08). A KSH 2007-ben kiküldendő egyes kérdőívein - nyilvántartása időben történő átállítása érdekében - a tevékenységekről már az új besorolásnak megfelelően is kér adatot (erre vonatkozó utalás az érintett kérdőíveken, illetve a kitöltési útmutatóban). A gazdálkodó szervezeteket az új szakágazati önbesorolás elvégzésében egy internetes alkalmazással kívánjuk támogatni.

Letölthető

TEÁOR 98 (pdf)
TEÁOR 03 (pdf)
Fordítókulcs (pdf)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

     Helyesbítés  (pdf) - TEÁOR 03 és TEÁOR 03 második,
     javított kiadás közötti eltérések
     Hibajegyzék (pdf) - a TEÁOR 03 második kiadásához

GFO (pdf)

A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása és az osztályozás elemeinek tartalmi meghatározása

SZJ (pdf)

Szolgáltatások Jegyzéke

     Helyesbítés  (pdf) - SZJ 03 és SZJ 03 második, javított
      kiadás közötti eltérések

Építményjegyzék, 2000  (doc)
     Fordítókulcs  (doc) - az Építményjegyzék, 1995 és az
      Építményjegyzék, 2000 között

BTO (zip)

Ipari termékek és szolgáltatások jegyzéke, 2003-2004

BTO-CN-2006 (zip, 2 643 KB)        Ipari termékek és szolgáltatások jegyzéke,
       CN-BTO fordítókulcs, 2006-2007

Szakmakód jegyzék (pdf, 254 KB)

FEOR
       Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Az 1975 óta széles körben alkalmazott egységes magyar foglalkozási osztályozási rendszert – figyelembe véve a piacgazdaság követelményeit és a nemzetközi ajánlásokat – átdolgoztuk. A megújított osztályozás felépítését és módszertani alapjait a Központi Statisztikai Hivatal 1992-ben közzétette. Az 1993. évre kiterjedő átmeneti időszak után jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9029/1993. (SK 1994. 1.) KSH számú közleménye, amelynek értelmében a véglegesített rendszert 1994. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendszert – az eredeti elgondolásnak megfelelően – meghatározott időközönként felül kell vizsgálni. Az első felülvizsgálatra 1996-ban került sor. A felülvizsgálat főleg a foglalkozások tartalmi leírásának kiegészítésére, új munkakörök felvételére, a rendszerbeli foglalkozások pontosítására, a foglalkozások megnevezésének megváltoztatására terjedt ki. Ugyanakkor nem tekinthetett el – indokolt esetben – új foglalkozások felvételétől, meglévő foglalkozások elhagyásától, összevonásától, illetve a rendszerben elfoglalt hely megváltoztatásától. Ennek eredményeit a KSH elnökének 9006/1996. (SK 12.) számú közleménye tartalmazza. A négyszámjegyes decimális rendszert alkotó jegyzék a felülvizsgálat után 632 foglalkozást tartalmaz. A gyakorlatban előforduló tevékenységek döntő része – az adott tevékenység szakmai jellegének, a megkívánható szakképzettség, szakértelem szintjének ismerete alapján – e foglalkozások valamelyikébe egyértelmuen besorolható. A besorolások megkönnyítése, pontosabbá tétele, a speciális tevékenységfajták elhatárolásának segítése érdekében indokoltnak látszott azonban, hogy az egyes foglalkozásokkal kapcsolatos bővebb információkat is hozzáférhetővé tegyük.

Jelen kiadvány e bővebb információk iránt mutatkozó igényeknek kíván – az 1997. január 1-jétől érvényes módosításokkal – eleget tenni. Minden felhasználó számára fontos ismeretek találhatók az első részben, amely a magyarázatokkal és példákkal kiegészített módszertani útmutatót tartalmazza. A második rész a rendszeres jegyzék sorrendjének megfelelően ismerteti az egyes foglalkozások tartalmi leírását. A tartalmi leírásokat a foglalkozások feladatok szerinti bontása teszi áttekinthetővé. Ezt követi az adott foglalkozásra jellemző munkakörök felsorolása és ű szükség szerint ű utalás a kérdéses foglalkozáshoz kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozásokra. A foglalkozásonkénti ismertetés a meghatározott tevékenységhez megkívánható képzettség (képesítés) szintjére vonatkozó információval zárul. A harmadik rész betűrend szerint tartalmazza a 632 foglalkozás megnevezését, valamint az egyes foglalkozásokhoz kapcsolódó összesen mintegy 5 ezer jellemző munkakört. Az negyedik részben található a felülvizsgálatban érintett főcsoportok és foglalkozások jegyzéke.

A rendkívül szerteágazó ismereteket feltételező anyag összeállítása, logikai rendszerbe foglalása természetesen csak szakértők széles körének bevonásával vált lehetővé. Köszönet illeti meg mindazokat, akik munkánkat bármilyen formában segítették.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">Tisztelt Cégvezető!
Készíttesse el szabályzatait, mielőtt az adóhatóság megbünteti!

Most az Öné lehet egy értékes ajándék!


 Rendelkezzen személyi jövedelemadója 1 %-áról
Alapítványunk részére, és az Öné lehet egy értékes ajándék!
Nemzetünk Digitális Fejlődéséért Európai Alapítvány
Adószámunk: 18737084-1-41

Személyi jövedelemadója  1% -áról, Alapítványunk részére,
május 20-ig tud rendelkezni elektronikusan vagy papír alapon.

Pályázat – Ingyen laptop 2019!
Pályázzon ingyenes számítógépre!

Magánszemélyektől, Nagycsaládosoktól, Vállalkozóktól,
Nonprofit szervezetektől, Egyesületektől, Szociális Szövetkezetektől,
KATA vállalkozásoktól, Őstermelőktől ….
Az Ön pályázatát is várjuk!

A pályázatokat 2019.03.01. -től – 2019.12.15. -ig várjuk!
Pályázatok elbírálás és a támogatások kiosztása folyamatos!

Kérem segítsen Alapítványunknak! 
Küldjön 1.000, 2.000, 3.000 forintot, vagy többet! 
Nemzetünk Digitális Fejlődéséért Európai Alapítvány

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">