Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Tájékoztató az elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás igénybevételéhez szükséges tudnivalókról

Miről olvashat a tájékoztatóban?

  • Az Ügyfélkapuról
  • Ügyfélkapu regisztráció
  • Ügyfélkapu aktiválása
  • Adóhatósági regisztráció
  • Új adózók regisztrációja
  • A tevékenységüket 2006. évben megkezdő adózók havi adó- és járulékbevallási, ill. adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének módja
  • Leggyakoribb kérdések
  • Segítségkérés, tájékozódás

A vonatkozó jogszabályokban[1] meghatározott adózói körnek havonta, elektronikus úton kell adó- és járulékbevallási, valamint adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie.

Azon adózók, akik/amelyek 2007. januárjától kötelezettek a havi adó- és járulékbevallás benyújtására (így az elektronikus bevallásra), 2006. évben (2006. július 17-től) is választhatják az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallást, ekkor azonban valamennyi bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségüknek elektronikus úton kell eleget tenniük. Az e bekezdésben említett választás nem vonható vissza.

A havi adó- és járulékbevallásban - többek között - személyre lebontott adatok feltüntetésével kell az adóhatósághoz havonta elektronikusan bevallást tenni az adó- és társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemély részére teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról és egyéb adatokról.

E kötelezettség teljesítése, a Kormányzati Portálon elérhető Ügyfélkapun keresztül történik, amelynek igénybevételéhez szükséges eljárási lépéseket a következőkben ismertetjük.

1. Az Ügyfélkapuról

Az Ügyfélkapu olyan belépési pont, amelyen keresztül Ön egyedileg azonosított módon biztonságosan léphet kapcsolatba az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó közigazgatási szervekkel és közintézményekkel. Személyes ügyfélkapu létrehozásához regisztráció szükséges.

2. Ügyfélkapu regisztráció

A regisztrációt annak a magánszemélynek kell elvégeznie, aki a bevallásokat, adatszolgáltatásokat el fogja küldeni az adóhatósághoz. Ez a személy lehet az adózó önmaga (adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó), jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében a képviseleti joggal rendelkező személy (pl.: egy kft. ügyvezetője), továbbá valamennyi adózó tekintetében annak állandó meghatalmazottja, megbízottja (pl.: könyvelő, adótanácsadó, stb.) is.
Ügyfélkapus regisztrációját az ország bármely okmányirodájában, valamint az Ügyfélközpontban (Budapest, VI. kerület, Andrássy út 55.) is elvégezheti. Amennyiben rendelkezik a megfelelő szintű elektronikus aláírással, úgy regisztrálhat interneten is, nem kell okmányirodában megjelennie. A szükséges regisztráció zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az APEH levélben kéri fel az érintett adózókat a regisztráció elvégzésére, és egyúttal javasol is egy időszakot annak végrehajtására. Javasoljuk ennek figyelembe vételét a zsúfoltság elkerülése érekében.

Ügyfélkapu regisztrációra lehetősége van időpontot foglalni a Kormányzati Portálon. Az időpontfoglalás nem kötelező, de ennek hiányában az ügyintézés ideje elhúzódhat.

A bevallást, adatszolgáltatást a későbbiekben elektronikus úton elküldő magánszemélynek személyesen fel kell keresnie bármely okmányirodát, ahol személyazonosító okmányának[2] bemutatását, egy Regisztrációs Adatlap kitöltését, valamint egy felhasználó név és egy létező e-mail cím megadását követően egyszer használatos aktiváló kódot kap. Az egyszer használható aktiváló kódot a megadott e-mail címre küldi el a rendszer, jellemzően azonnal, de maximum 24 órán belül. Fontos, hogy valós e-mail címet adjon meg, egyébként nem kapja meg a kódot!

A felhasználói név szabadon választható, de amennyiben már foglalt, újat kell választani. A személyes ügyfélkapu határozott ideig érvényes (alapesetben 5 évig, de kérheti ennél kevesebb időre is), tehát nem kell minden adóbevallás előtt felkeresni az okmányirodát. Az érvényesség lejártakor a regisztráció során nyilvántartásba vett adatok automatikusan törlésre kerülnek.

3. Ügyfélkapu aktiválása

A kapott azonosítóval és az ideiglenes, egyszer használatos kóddal az Ügyfélkapun a regisztrációt aktiválni kell. Az aktiválás során a felhasználói név és az aktiváló kód megadását követően jelszót kell választani. A jelszó kitalálásánál és begépelésénél számítson arra, hogy - a saját biztonsága érdekében - nem adhat meg bármilyen karaktert. Az új jelszót biztonsági okokból meg kell erősíteni.

Az aktiváló kód 5 napig érvényes. Amennyiben nem sikerült a megadott időn belül a kóddal aktiválni, az Ügyfélkapu adminisztrációs felületén az „elfelejtett jelszó” menüpontban új, szintén 5 napig érvényes kódot kérhet. Fontos, hogy a felhasználó nevet ne felejtse el, mert annak hiányában sem a kód aktiválását, sem új kód küldését nem kérheti, ebben az esetben ismételt okmányirodai regisztrálás szükséges. A későbbiekben az Ügyfélkapun történő belépéshez már csak választott felhasználói nevére és jelszavára lesz szüksége. Ezzel az azonosítóval az Ügyfélkapu bármely más szolgáltatását is igénybe veheti.

Kérjük, kiemelten figyeljen arra, hogy a regisztrációkor saját, valódi e-mail címét adja meg.

Kérjük, hogy az ügyfélkapus azonosítót és a jelszót kezelje bizalmasan, ne adja át senkinek, mert azzal az Ügyfélkapun visszaélhetnek, vagy személyes adatokhoz juthatnak hozzá!

4. A dóhatósági regisztráció

A járulékbevallásra kötelezett adózót képviselő magánszemélynek, az okmányirodai regisztrációját követő 8 napon belül, az általa képviselt adózó székhelye szerinti APEH Igazgatóságnál is regisztrálnia kell magát. A járulékbevallásra kötelezett magánszemély adózónak (pl. egyéni vállalkozó) 8 napon belül a saját maga nevében is regisztrálnia kell az illetékessége szerinti APEH Igazgatóságon, abban az esetben is, ha más adózó képviselőjeként is regisztrál vagy már regisztrált. Ennek elmulasztása mulasztási bírsággal sújtható.

Az adóhatósági regisztráció célja, hogy kapcsolatot teremtsen a magánszemély és az általa képviselt adózó/adózók (pl. könyvelő és vállalkozó vagy magánszemély és magánszemély) között.

A bejelentést és adóhatósági regisztrációt a havi adó- és járulékbevallásra kötelezett adózóknak a 06180-as számú bejelentés és regisztrációs adatlap elnevezésű nyomtatványon kell megtenniük a fentiekben említett határidőn (8 nap) belül. Amennyiben a járulékbevallásra nem kötelezett adózó nem saját maga szeretné elektronikusan teljesíteni bevallási kötelezettségét, akkor a képviselőjét a 06181 jelű adóhatósági regisztrációs adatlap elnevezésű nyomtatványon jelentheti be.
Az ABEV programban kitölthető adatlapokat a www.apeh.hu portálról lehet letölteni. A kitöltött adatlapot postai úton, vagy személyesen az APEH Ügyfélszolgálatokon is leadhatja.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ügyfélkapun keresztül történő elektronikus bevallás benyújtására csak az illetékes APEH igazgatóságra érkezett és hibátlannak minősített adatlap beérkezését követően néhány nap múlva nyílik lehetőség. A regisztrációról az adóhatóság írásos tájékoztatást küld ki.

Nincs tennivalójuk azoknak az adózóknak, akik saját döntésük alapján már 2006. májustól választották a havi adó- és járulékbevallás benyújtását, azonban csak 2007. januárjától lettek volna erre kötelezettek és okmányirodai valamint, adóhatósági regisztrációjuknak, bevallási kötelezettségüknek eleget tettek.

5. Új adózók regisztrációja

A havi adó- és járulékbevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett újonnan alakult (vagy átalakult) adózó az adószám megszerzését követő 8 napon belül köteles az okmányirodánál regisztráltatnia magát. Erről a tényről a regisztrációt követő 8 napon belül bejelentést kell tennie a 06180 számú nyomtatványon az állami adóhatósághoz. Amennyiben az adózó állandó meghatalmazással, vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott, vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát a 06180-as számú nyomtatványon.

6. A tevékenységüket 2006. évben megkezdő adózók havi adó- és járulék-bevallási, ill. adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének módj

Amennyiben a havi adó- és járulékbevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett adózó a tevékenységét 2006. április 30. után kezdte meg, akkor a 2006. év folyamán nem vonatkozik rá az elektronikus adóbevallási kötelezettség, kivéve ha (2006. július 17-e után) választotta azt.

Ettől függetlenül azonban a 2006. évvel összefüggésben 2007. január 31-ig (néhány esetben később[3]) a jogszabályban meghatározott adattartalommal elektronikus úton, havi bontásban bevallást, valamint összesített adatszolgáltatást kell teljesítenie az állami adóhatósághoz a 06084-es, nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó esetén ezen túlmenően a 06584-es számú bevalláson. 2006. év folyamán esedékes bevallásaikat papíron kell teljesíteniük, azonban az elektronikus úton történő teljesítésnek sincs jogszabályi akadálya, de ehhez az előzőekben már ismertetett ügyfélkapus regisztrációt, valamint adóhatósági bejelentést meg kell tenni.

Fontos! Mindazon, a havi adó- és járulékbevallás benyújtására kötelezett adózók, akik/amelyek 2006. év folyamán még nem elektronikus úton teljesítik bevallási kötelezettségüket a 2006. évvel kapcsolatos 2007. évben teljesítendő valamennyi bevallási kötelezettségüknek már kizárólag elektronikus úton tehetnek eleget.

7. Leggyakoribb kérdések:

7/1. Kell-e regisztrálni az adóhatóságnál annak, akinek már van ügyfélkapuja?

Abban az esetben is be kell nyújtani a 06180. számú nyomtatványt, amennyiben a magánszemély, aki más adózó nevében képviseleti joggal rendelkezik, már korábban eleget tett ügyfélkapus regisztrációs kötelezettségének, de az állami adóhatósághoz nem nyújtotta be „Regisztrációs adatlap” nyomtatványát az említett adózó vonatkozásában. Ugyancsak be kell nyújtania a 06180. sz. nyomtatványt a havi adó- és járulékbevallásra kötelezett magányszemélynek, amennyiben már korábban eleget tett okmányirodai regisztrációs kötelezettségének, azonban az adóhatósághoz „Regisztrációs adatlap” nyomtatványt nem nyújtott be (pld. egyéni vállalkozóként saját maga küldte be elektronikus úton az adóbevallásokat, adatszolgáltatásokat).

7/2. Mikor nem kell benyújtani a 06180-as számú adatlapot?

Amennyiben korábban a „Regisztrációs adatlap” elnevezésű nyomtatványt az adózó képviselője, meghatalmazottja, megbízottja már benyújtotta, azaz valamely adózó nevében törvényes képviselőként, meghatalmazottként, megbízottként az elektronikus adóbevalláshoz, adatszolgáltatáshoz szükséges adóhatósági regisztrációját teljesítette, és az adózó, illetve a képviselő, meghatalmazott, megbízott adataiban nem következett be változás, a 06180-es adatlapot nem kell benyújtania.

Nem kell az adóhatóságnál regisztrálni annak a magánszemélynek sem, akit nem érint a havi adóés járulék bevallási kötelezettség, de saját személyi jövedelemadóját elektronikusan szeretné beadni.

7/3. Kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vállalkozó kötelezett lesz elektronikus bevallás benyújtására 2007. 01. 01-től?

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. július 17-én megjelent 2006. évi LXI. törvény 237. § (3) bekezdése alapján a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó - amennyiben nem munkáltató, illetőleg kifizető (foglalkoztató) - nem lesz kötelezett sem elektronikus bevallás, sem havi adatszolgáltatás benyújtására. Tehát 2007. évben a nyugdíjas egyéni vállalkozók adózási kötelezettségében nem keletkezik változás.

7/4. Amennyiben az egyéni vállalkozónak van 36 órát meghaladó munkaviszonya, abban az estben is kötelezett lesz-e havi bevallás benyújtására 2007. január 01-től?

A hatályos jogszabályok alapján igen. Kizárólag a kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vállalkozó nem kötelezett a havi bevallás benyújtására.

7/5. Aki 2007. januárjától havi bevallás benyújtására lesz kötelezett, a többi bevallását milyen módon kell benyújtania?

2007. január 01-től valamennyi adóbevallását, adatszolgáltatását kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. 7/6. Társasház alkalmazottat nem foglalkoztat, semmiféle kifizetést nem teljesít. Kötelezett lesz havi bevallás benyújtására? Amennyiben a társasház nem minősül kifizetőnek, munkáltatónak (foglalkoztatónak), havi bevallás benyújtására nem lesz kötelezett.

7/7. Társasház alkalmazottat nem foglalkoztat, de a közös képviselőnek havonta megbízási szerződés alapján kifizetést teljesít. Kötelezett lesz havi bevallás benyújtására?

Igen, az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései alapján a kifizető havi bevallás benyújtására kötelezett.

7/8. Egyesület kötelezett lesz elektronikus bevallás benyújtására 2007. januártól?

Amennyiben az egyesület munkáltatónak, kifizetőnek (foglalkoztatónak) minősül havi bevallás benyújtására, így elektronikus bevallás benyújtására kötelezett lesz.


Tisztelt Cégvezető!

Készíttesse el szabályzatait, mielőtt az adóhatóság megbünteti!


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

webshop7_2 


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">