Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Áfa bejelentések 2011-ben

A szabályozás szerint 2011. évtől az újonnan létrejövő adózónak akkor is nyilatkozattételi kötelezettsége keletkezik, ha az általános forgalmi adó tekintetében az általános szabályok szerint kíván adózni, azaz adókötelezettséget választ.

A szabályozás szerint 2011. évtől az újonnan létrejövő adózónak akkor is nyilatkozattételi kötelezettsége keletkezik, ha az általános forgalmi adó tekintetében az általános szabályok szerint kíván adózni, azaz adókötelezettséget választ.

Abban az esetben, ha

 • az adózó ingatlanértékesítési, ingatlan bérbeadási tevékenységet végez és a törvény által biztosított adómentesség helyett adókötelezettséget választ (melytől azonban a választás évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el),
 •  az adóalany áfafizetési kötelezettség helyett a következő évre alanyi adómentességet alkalmazna,
 • a mezőgazdasági őstermelő a kompenzációs felár érvényesítése helyett át kíván térni az áfatörvény általános szabályainak hatálya alá (azzal, hogy a kompenzációs felárra való jogosultságát, azaz a különleges jogállását az adóév folyamán bármikor megváltoztathatja), vagy
 • az adóalany az adómegállapítás valamelyik különleges módját (pl. utazásszervezési szolgáltatás) választja,
 • akkor az adózási móddal kapcsolatos változtatási szándékát 2010. december 31-éig kellett bejelentenie a lakóhelye / székhelye szerint illetékes adóhatósághoz.

Az előzőekben leírt szabályoktól függetlenül kell kezelni azt az esetet, amikor a magánszemély, vagy adóalanyisággal nem rendelkező szervezet azért válik az áfa alanyává, mert sorozatjellegű ingatlan értékesítést végez.(Sorozatjellegű az értékesítés, ha a magánszemély vagy nem adóalany szervezet két éven belül negyedik alkalommal értékesít új ingatlant vagy építési telket.) Ebben az esetben az adót az állami adóhatóság határozattal állapítja meg, melynek érdekében az értékesítésről az áfatörvény szerinti teljesítés időpontját követő 30 napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – kell az adóalanynak bejelentést tennie az állami adóhatósághoz.

Az áfatörvény egyik fontos változása a szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása volt, mely szerint a belföldi adóalany által más tagállambeli adóalanytól igénybevett, vagy másik tagállambeli adóalany részére nyújtott szolgáltatási tevékenység 2010. január 1-től csak közösségi adószám birtokában végezhető. (Amennyiben az adóalany még nem rendelkezik közösségi adószámmal, annak megképzését az adóév során bármikor kérheti az illetékes adóhatóságtól.)

Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az úgynevezett speciális adóalanyokra is. (Ebbe az adózói körbe tartoznak az alanyi adómentességet választó, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végző és a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanyok)

A más tagállambeli adóalany részére nyújtott szolgáltatás okán kiváltott közösségi adószám megléte nem jelenti automatikusan azt, hogy a Közösségen belüli termékbeszerzései után a speciális adóalanyt adókötelezettség terhelné. Adómentesség esetén ugyanis a közösségi adószámot nem kell közölni a Közösségen belüli termékértékesítővel. Amennyiben azonban ez mégis megtörténik, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha a speciális adóalany a termékbeszerzése tekintetében adókötelezettséget választott volna. Ezen választás miatt az adóalanyt a Közösségen belüli termékbeszerzés teljesítésének napját követő hónap 20. napjáig terjedő határidővel bejelentési kötelezettség is terheli.

2011.02.01.

Forrás: Önadózó >>

Hirdetés!

 • Egy szép ajándék, életreszóló élmény lehet!
  Szeretnél meglepetést szerezni szeretteidnek?
  Születésnapra, névnapra, Valentin napra, házassági évfordulóra, karácsonyra, egyéb eseményekre.
  A leszebb ajándék egy csodálatos érme!
  Érme, Aranyérme, Ezüstérme >>