Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Adóhatósággal szembeni köteletettség 2008. január 31.

 

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Adatszolgáltatás

 

A kifizető adatszolgáltatása a társasházak, társasüdülők 2007. évi adóköteles jövedelmeiről

07K33

M1, M2, M3,
E, T

Az MRP szervezet adatszolgáltatása a magánszemélynek 2007. évben tulajdonba adott értékpapír adómentes természetbeni juttatás összegéről

07K36

 

 

T4

A munkáltató adatszolgáltatása a magánszemélynek lakás célú felhasználásra pénzintézeten keresztül általa nyújtott kölcsön 2007. évben elengedett összegéről

07K37

M1, M2, M3,
E, T

A biztosítóintézet adatszolgáltatása

07K48

T1, T2

A hitelintézet (pénzintézet) adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások kifizetéséről

07K50

T1, T2

Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a 2007. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról

07K51

M1, M2, M3,
E, T

A magánnyugdíj-pénztár adatszolgáltatása a magánnyugdíj-pénztári kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetéshez kapcsolódó, a magánszemély által 2007. évben adott nyilatkozatról

07K52

T

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyeknek 2007. évben ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkről

07K53

M1, M2, M3,
E, T

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár adatszolgáltatása

07K59

T4

A kifizető adatszolgáltatása a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek (cégnek) teljesített osztalékadó-köteles kifizetésről

07K61

M1, M2, M3,
E, T

Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a munkanélküli ellátás - folyósítását kizáró keresőtevékenység miatti - megszüntetésekor

07K64

T4

Felsőoktatási intézmények adatszolgáltatása a 2007. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról

07K65

T4

A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2007. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapír sorsáról

07K71

T

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2007. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről

07K72

M1, M2, M3,
E, T

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2007. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról

07K73

M1, M2, M3,
E, T

A kifizető (befektetési szolgáltató) adatszolgáltatása a magánszemély részére 2007. évben tőzsdei ügyletekről kiállított bizonylat tartalmáról

07K74

M1, M2, M3,
E, T

Az önkormányzat adatszolgáltatása a szociális célú bérbeadási szerződés megszüntetéséről

07K75

T4

A kifizető adatszolgáltatása a külföldi illetőségű magánszemély részére 2007. évben kifizetett osztalékjövedelemről

07K79

M1, M2, M3,
E, T

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv adatszolgáltatása, az általa a magánszemélynek 2007. évben kifizetett támogatásról

07K83

T4

A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője által teljesítendő adatszolgáltatás

07K84

T

A hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitel törlesztésével kapcsolatban

07K85

T1. T2

A kifizető (befektetési szolgáltató) adatszolgáltatása a magánszemély részére 2007. augusztus 31. napját követően kötött tőzsdei ügyletről kiállított bizonylatról

07K86

M1, M2, M3,
E, T