Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

A kapcsolt vállalkozási viszony a szerződéskötéskor minősítendő

2008.01.31.

[Tao. tv. 18. §, Eva tv. 5. § (2) bekezdésének a) pontja]

A szerződő felek kapcsolt vállalkozási viszonyának megváltozása esetén a még folyamatban lévő ügyleteikkel összefüggésben attól függően kell alkalmazni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 18. §-a szerinti rendelkezéseket – vizsgálni a szokásos piaci ártól eltérő áralkalmazást, felmerülése esetén módosítani az adózás előtti eredményt, illetve elkészíteni a 18/2003. (VII. 16.) PM rendelet szerinti transzferár nyilvántartást –, hogy az adott szerződést egymással kapcsolt vállalkozásokként kötötték-e vagy sem. A minősítés szempontjából tehát a szerződéskötés (a szerződési feltételek kialakításának, rögzítésének) időpontja a meghatározó, függetlenül a szerződés szerinti teljesítés, illetve az ellenérték kiegyenlítése időpontjától. E szerint adott szerződéses ügylet kapcsán, ha annak megkötésekor a felek egymás kapcsolt vállalkozásai voltak, a Tao. tv. hivatkozott rendelkezése akkor is irányadó, ha a későbbi teljesítés, illetve fizetés időpontjában a felek már nem állnak kapcsolt vállalkozási viszonyban.

Hasonló a helyzet az eva alany és a vele kapcsolt vállalkozás közötti ügyletek esetén, amikor is a kapcsolt viszony minősítésére szintén a Tao. tv-ben foglaltak az irányadók (az eva alanynak transzferár nyilvántartás készítési kötelezettsége nincs). Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 5. § (2) bekezdésének a) pontja alkalmazásában ugyanis az eva alapjának megállapításakor az összes bevételt növeli az adóévben megszerzett bevétel, ha annak fizetésére (teljesítésére) olyan személy köteles, amellyel az eva alany a Tao. tv-ben meghatározott kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. Ha tehát a teljesítés és a számlázás a kapcsolt felek között létrejött szerződés alapján – függetlenül attól, hogy a már nem kapcsolt vállalkozások között – történik, az ellenérték az eva alany evás bevétele.

Amennyiben tehát a kapcsolt viszony nem áll fenn az adóév egészében, azt kell vizsgálni, hogy abban az időszakban, amikor a felek kapcsoltak voltak, történt-e közöttük szerződés, megállapodás. Ebből az is következik, hogy a szerződéskötéskor kapcsolt vállalkozási viszonyban nem álló felekre akkor sem vonatkoznak a hivatkozott törvényhelyi rendelkezések, ha a szerződés teljesítésekor, az ellenérték kiegyenlítésekor már egymás kapcsolt vállalkozásainak minősülnek. Amennyiben azonban – mint kapcsolt vállalkozások – a szerződésüket később módosítják, akkor alkalmazni kell a fent részletezett előírásokat.   

[PM Jövedelemadók főosztálya 1635/2008. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 1559798299/2008.]

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

Forrás: APEH

Hirdessen a Magyar Tudakozó oldalain >>

Most ingyen regisztrálhatja cégét Magyarország Cégkeresőjében >>