Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye...

2008.01.31.

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés zs) pont, 7. § (12) bekezdés]

Amennyiben a kis- vagy középvállalkozásnak minősülő tehergépjármű bérbeadással foglalkozó, járműveit más szállítmányozó cégek részére bérbeadó és fuvarközvetítést is végző adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés zs) pontja szerinti adózás előtti eredményt csökkentő kedvezményt új tehergépjármű beszerzése alapján kívánja igénybe venni, akkor – az egyéb törvényi feltételek mellett – a 7. § (12) bekezdés alapján 2008. január 1-jétől három, az állami támogatásokra vonatkozó Európai Uniós rendelet valamelyikének való megfelelést kell vizsgálnia.

Az adózó az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet (a továbbiakban: 1857-es rendelet) 4. cikkében foglalt támogatásként igénybe vehetné a kedvezményt, amennyiben a tehergépjármű beruházás mezőgazdasági termékek elsődleges termelését, előállítását szolgálná. A példában szereplő adózó tevékenysége azonban nem felel meg ennek a feltételnek, ezért nem alkalmazhatja az 1857-es rendelet szerinti minősítést.

Tárgybani  adózónak a tehergépjármű beruházás támogatástartalmának megítéléséhez vagy

  • az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: de minimis rendelet), vagy

  • az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló – 2008. június 30-áig hatályban lévő –70/2001/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 70-es rendelet)

foglaltakra kell figyelemmel lennie.

A de minimis rendelet 1. cikk 1./g. pontja azonban kizárja az alkalmazási köréből a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek megvásárlásához nyújtott támogatásokat. Ennek alapján, bár a bérbeadás nem (még ha az szállítmányozási tevékenységet végző társaságok részére történik is), de a fuvarközvetítés a kereskedelmi fuvarozás területéhez tartozik, így az adózó a de minimis rendelet alapján nem jogosult a kedvezményt érvényesíteni. Szintén kizárja a 70-es rendelet 4. cikkének (5) bekezdése a szállítási ágazatban működő vállalkozások esetén a szállítási eszközök és felszerelések – a gördülő állomány kivételével – beszerzéséhez kapcsolódó költségek érvényesítését.

Mindezek alapján tehát a fuvarközvetítéssel is foglalkozó adózó tehergépjármű beruházáshoz kapcsolódóan nem veheti igénybe a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés zs) pontja szerinti kedvezményt.

[PM Jövedelemadók főosztálya 1386/2008. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 1559798772/2008.]

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

Forrás: APEH

Hirdessen a Magyar Tudakozó oldalain >>

Most ingyen regisztrálhatja cégét Magyarország Cégkeresőjében >>