Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Kötelező törzstőke emelés 2016. március 15.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

A társaság jegyzett tőkéjének felemelése az erről szóló társasági határozattal és cégbírósági bejegyzéssel történik. A tőkeemelés történhet a meglévő cégvagyon terhére, valamint a már meglévő vagy a leendő tagok pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulása (apport) útján.

Az új Ptk. hatályba lépésével a 2014. március 15-ét megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett azon Kft-k esetében, amelyeknek törzstőkéje nem éri el a hárommillió forintot, a törzstőke felemelése kötelező.

Szintén kötelező az összes 2014. március 15-ét megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett azon cégek esetében a cégmódosítás, akiknek a jegyzett tőkéje ugyan eléri a hárommillió forintot, de létesítő okiratuk valamely rendelkezése nem áll összhangban az új Ptk-val. A létesítő okiratot a Ptk-val összefüggésben nem kell módosítani, ha annak módosítása csak abból az okból volna szükséges, hogy a létesítő okirat - általános hivatkozásként - a korábbi Társasági törvény (Gt.) rendelkezéseire utal.

A módosításokat a 2014. március 15-ét követő első társasági szerződés (alaptó okirat) módosítással egyidejűleg kell elvégezni azon korlátolt felelősségű társaságoknak, akiknek jegyzett tőkéje eléri a 3 millió forintot.

Amely cégeknek a jegyzett tőkéje ennél alacsonyabb, tovább működhetnek a korábbi társasági törvény hatálya alatt, legkésőbb 2016. március 15-ig. Ez azt is jelenti, hogy egyéb okból történő cégmódosítás esetén nem kell a tőke-emelést is végrehajtani.

Eddig az időpontig, azaz legkésőbb 2016. március 15-ig azonban minden olyan Kft-nek el kell végeznie a tőkeemelést, amelynek jegyzett tőkéje (törzstőkéje) 3.000.000,-Ft alatt van.

Mivel több tízezer ilyen cég van, javasoljuk, hogy a tőkeemelést ne hagyja az utolsó pillanatra!

Forrás: Cégügyvéd >>

2016.02.11.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

loading...