Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Változik a 0,5 százalékos mértékű speciális nyugdíjnövelés

webshop7_2 


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

Változik a 0,5 százalékos mértékű speciális nyugdíjnövelés

A Parlament a napokban kezdte meg a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) és egyéb törvények módosításáról szóló T/12728. számú törvényjavaslat tárgyalását. Ebben számunkra egy igen kedvező változás is fellelhető, mégpedig az, hogy a jövőben nem kell külön kérelmezni a nyugdíjnövelést, hanem azt minden évben hivatalból fogják megállapítani részünkre. Az 2017. január 1-jén hatályba lépő új szabály szerint (Tny. 22/A. §):

A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe. Tehát a korábbi nyugdíj így nem változtatható meg. Azonban a nyugdíjas személy is kötelezett 10 százalékos nyugdíjjárulék fizetésére, ennek fejében a létező nyugdíját emelik (növelik) meg az alábbi szabályok szerint.

Az öregségi nyugellátásban részesülő személy – ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel – nyugellátását a saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával – a jövedelem megszerzését követő naptári év január 1-től – növelni kell. A nyugdíjnövelés kiszámítása során az a nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem vehető figyelembe, amely után az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

A nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hivatalból állapítja meg a nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem megszerzését követő naptári év

  • szeptember 30-áig, ha kizárólag a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja* szerinti jogviszonyból származó keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni,
  • október 31-éig az előző pontban nem említett esetben.

* Ilyen jogviszony:

  • a munkaviszony (ideértve az országgyűlési képviselőt és a nemzetiségi szószólót is), a közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, az állami szolgálati jogviszony,
  • az ügyészségi szolgálati jogviszony, a bírói szolgálati jogviszony, az igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony,
  • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony,
  • az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony,
  • a közfoglalkoztatási jogviszony,
  • a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona. (Együtt: munkaviszony.)

Az öregségi nyugdíj megállapítása esetén a kiszámított nyugellátás összegét meg kell növelni a jogosult részére korábban – azóta megszűnt saját jogú nyugellátás mellett szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem alapján – megállapított nyugdíjnövelésnek a megállapítását követő időközi nyugdíjemelések mértékével megemelt összegével, ide értve a korábbi saját jogú nyugellátás megszűnését követő időközi nyugdíjemeléseket is.

Ha a nyugdíjnövelésre jogosult személy a nyugdíjnövelés megállapítása előtt elhunyt, a hozzátartozói nyugellátásra jogosult személy a nyugdíjnövelés iránti igényét a hozzátartozói nyugellátás megállapítására irányuló eljárásban – erre irányuló kérelemmel – érvényesítheti.

A lényeg tehát, hogy a saját jogú nyugellátás mellett foglalkoztatottak a nyugdíjjárulék fizetés fejében nyugdíjuk növelésére jogosultak. A növelést eddig kérelemre állapították meg, a törvényjavaslat szerinti módosítás elfogadása esetén azonban az eljárás majd hivatalból történik. A korábbi években nem minden jogosult igényelte évente a növelés megállapítását, ezért az elmúlt években szerzett jogosultság érvényesítésére átmeneti szabályokat is tartalmaz a törvényjavaslat. A módosítás kezeli azt az élethelyzetet is, amikor a hozzátartozó részére kell ellátást megállapítani, s annak összegének kiszámításakor kell érvényesíteni az elhunyt nyugdíjnövelésre szerzett jogosultságát.

Az átmeneti szabály

Az öregségi nyugdíj növelése iránti, 2016. december 31-éig jogerősen le nem zárt ügyekben a kérelmeket a 2016. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni.

Amennyiben a saját jogú nyugellátásban részesülő személy 2016. december 31-éig nem kérte a 2016. január 1-jét megelőző időszakban szerzett jövedelem alapján járó nyugdíjnövelést, annak összegét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 2017. június 30-áig hivatalból állapítja meg. A nyugdíjnövelést

a) a 2007–2010. évben szerzett jövedelem után a 2016. december 31-én hatályos átmeneti szabályok (Tny. 102/A. §) szerint,

b) a 2011–2015. évben szerzett jövedelem után a 2016. december 31-én hatályos Tny. 22/A. §-ban foglaltak szerint kell megállapítani.

Ezt a nyugdíjnövelést visszamenőlegesen, attól az időponttól kezdődően kell megállapítani, amelytől kezdődően az a jogosultat a nyugdíjnövelés iránti kérelem legkorábbi benyújtása esetén megillette volna. A nyugdíjnövelést és annak visszamenőlegesen járó összegét a jogosultság megszerzésének időpontját követő időközi nyugdíjemelések mértékével megemelt összegben kell folyósítani.

A nyugdíjnövelés összegét az előbbiek szerint akkor is meg kell állapítani, ha az azóta megszűnt saját jogú nyugellátás mellett korábban szerzett nyugdíjnövelés jogosultja nem minősül öregségi nyugdíjasnak. A megállapított nyugdíjnövelést az öregségi nyugdíj folyósításának időpontjától kezdődően kell – a jogosultság megszerzésének időpontját követő időközi nyugdíjemelések mértékével megemelt összegben – folyósítani.

Ha a 2016. január 1-jét megelőző időszakban nyugdíjnövelésre jogosult személy a nyugdíjnövelés megállapítása előtt elhunyt, a nyugdíjnövelést a hozzátartozói nyugellátás megállapítására irányuló eljárásban kérelemre, a fenti a) vagy b) pontban foglaltak szerint kell megállapítani.

A törvényjavaslat átmeneti rendelkezései szerint a nyugdíjnövelés hivatalból történő megállapítása során fel kell készülni arra, hogy a jogosultak esetleg több évvel ezelőtt fizetett nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset után sem kérték a növelés megállapítását. Időközben a növelés kiszámítási szabályai módosultak, ezért szükséges szabályozni, hogy a jövedelem megszerzésekor hatályos szabályok alkalmazásával kell az elszámolást elvégezni. Rendelkezni kell a növelésre járó nyugdíjemelés, valamint a hozzátartozói ellátás alapját képező növelés kiszámításáról is.

Forrás: Vállalkozást Segítő Portál >>

2017.02.15.