Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Budapest Bank és MKB Bank egyesülése

2022. március 31-én egyesül a Budapest Bank Zrt. és az MKB Bank Nyrt. Az egyesült bank MKB Bank Nyrt. név alatt működik tovább.

Az egyesülés kapcsán az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni:

TÁJÉKOZTATÁS AZ EGYESÜLÉST KÖVETŐ BANKSZÜNNAPRÓL

2022. április 4-én az egyesült MKB Bank Nyrt. bankszünnapot tart, az egyesülés miatt felmerülő technikai és informatikai átállások zavartalan lebonyolítása érdekében. Ezen a napon bankfiókjaink (a korábbi Budapest Bank Zrt., és a meglévő MKB Bank Nyrt. fiókok) zárva lesznek.

A szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről és az átállással kapcsolatos menetrendről folyamatosan tájékoztatást fogunk adni a www.budapestbank.hu weboldalunkon keresztül.

MI VÁLTOZIK AZ EGYESÜLÉST KÖVETŐEN?

Bankfiókok és ATM hálózat

Az egyesült MKB Bank Nyrt. 66 városban, összesen 143 bankfiókkal és 184 db ATM-mel lesz jelen, ezzel ügyfeleinknek a korábbinál több helyszínen biztosítjuk a személyes ügyintézést és a megszokott magas minőségű kiszolgálást.

Az egyesülést követően a napi pénzügyei intézésével kapcsolatos alap banki szolgáltatásokat minden bankfiókunkban, azaz az MKB Bank Nyrt. és a korábbi Budapest Bank Zrt. fiókokban is igénybe tudja venni. Kérjük, hogy 2022. április 5-e után minden egyéb ügyintézéssel forduljon a korábbi honos bankfiókjához.

Az egyes bankfiókokban igénybe vehető szolgáltatások köréről a www.mkb.hu oldalon tájékozódhat az egyesülést követően.

A korábbi Budapest Bank Zrt. fiókok arculata is megváltozik, és részben vagy egészben a jogutód MKB Bank Nyrt. arculatával működnek tovább. Valamennyi korábban megszokott kommunikációs csatornán (internetbankon, mobilappon, számlakivonaton, postai vagy elektronikus levélben stb.) is majd az MKB Bank Nyrt. saját adataival és logójával találkozhat, a Budapest Bank Zrt. arculata kivezetésre kerül.

Az MKB Bank Nyrt. ATM hálózata a Budapest Bank Zrt. ATM eszközeivel bővül. Az egyesülést követően az ügyfelek néhány funkciót nem érnek majd el bizonyos ATM-eken. Kérjük, ennek részleteiről tájékozódjon az ATM-re kihelyezett matricák alapján, továbbá a www.mkb.hu honlapon az ATM keresőben.

AZ MKB BANK NYRT. ELÉRHETŐSÉGEI

2022. április 1-jétől az MKB Bank Nyrt.:

• új központi ügyfélszolgálati telefonszáma +36 80 350 350,
• külföldről hívható telefonszáma +36 1 373 33 99,
• központi e-mail címe pedig ugyfelszolgalat@mkb.hu lesz.

Jelenlegi telefonszámaink és e-mail címeink nem kerülnek megszüntetésre, a továbbiakban is zavartalanul elérhetőek lesznek.

2022. április 1-jétől az MKB Bank Nyrt. hivatalos honlapján, a www.mkb.hu oldalon tájékozódhat az egyesüléssel kapcsolatos információkról, valamint az egyesült bank szolgáltatásairól. Az egyesülést követően a www.budapestbank.hu oldalról automatikusan átirányításra kerülnek az érdeklődők a www.mkb.hu oldalra, amelyről tájékoztató üzenetben is értesülni fognak.

MI NEM VÁLTOZIK AZ EGYESÜLÉST KÖVETŐEN?

Általános tájékoztató

E-csatornáink elnevezésén kívül ügyfeleink fizetési számla-, bankkártya-, hitelkártya és hitelszámlaszáma és e-csatornáink elérhetősége nem változik, ezzel kapcsolatban Önnek további teendője nincsen.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK AZ EGYESÜLÉSSEL KAPCSOLATBAN

A) Tájékoztatás fizetési megbízások befogadási és teljesülési határidejéről
2022. április 1-jétől változik a fizetési megbízások befogadási és teljesülési határideje. Amennyiben ügyfeleink banki munkanapon 14:00 óráig benyújtják a papír alapú eseti forint átutalási megbízást, az még aznap teljesül. Az elektronikus csatornán keresztül benyújtott bankon belüli, és más banknál vezetett számlára történő eseti forint átutalási megbízás (de nem azonnali átutalási megbízás) és csoportos átutalási megbízás benyújtási határideje egységesen, minden banki munkanapon 16:30-ra módosul. Az Üzletszabályzat 2.6.13. D)10. pontja alapján Ön jogosult a Keretszerződést a változások hatályba lépését megelőző napig díjmentesen felmondani, ennek hiányában a módosítást elfogadottnak tekintjük.  

B) Tájékoztatás bankjegy és érme címletváltásról
2022. április 1-jétől kizárólag az MKB Bank Nyrt., illetve a volt Budapest Bank Zrt. bankszámlával rendelkező ügyfelek vehetik igénybe a bankjegy és érme címletváltás szolgáltatást. A szolgáltatás díja forint bankjegy esetén 0,5%, forint érme esetén 4%.

C) Tájékoztatás a fizetési kérelem szolgáltatás megszűnéséről
A fizetési kérelem szolgáltatás 2022. március 31-ével kivezetésre kerül a Budapest Internetbankból, és a Budapest Bank MobilApp-ban az Üzletszabályzat 2.6.13. D)10. pontja alapján Ön jogosult a Keretszerződést a változások hatályba lépését megelőző napig díjmentesen felmondani, ennek hiányában a módosítást elfogadottnak tekintjük. A változás miatt 2022. március 31-én minden küldött és www.mkb.hu fogadott, de még nem teljesült kérelem lezárásra kerül a bank rendszereiben.

D) Tájékoztatás marketing nyilatkozatok érvényességéről és folytonosságáról
Tájékoztatjuk, hogy az egyesülést követően az adatkezelő az MKB Bank Nyrt. (Cg.01-10-040952) lesz. Az Ön korábban adott marketing nyilatkozata változatlan tartalommal továbbra is érvényben marad mindaddig, ameddig Ön nem változtatja meg, vagy az MKB Bank Nyrt. hirdetésének gyakorlata nem változik.

Kérjük, kövesse figyelemmel a Budapest Bank Zrt. (www.budapestbank.hu) honlapját, ahol folyamatosan frissülő információkat találhat az Üzletszabályzatban, az Általános Szerződési Feltételekben és a Budapest Bank hirdetményeiben beálló változások kapcsán. 2022. április 1-jétől a www.mkb.hu weboldalon található majd meg minden információ és dokumentum az egyesüléssel kapcsolatban. Az egyesülésről a főoldalon található Fúziós hírek részben talál aktuális összefoglaló információt.

Kérdések esetén állunk rendelkezésére a Budapest Bank Zrt. holnapján megtalálható elérhetőségeinken, illetve bankfiókjainkban, amelyek listáját megtalálja a www.budapestbank.hu weboldalon, 2022. április 1-jét követően pedig a www.mkb.hu weboldalon.

Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért elnézését és türelmét kérjük!

Budapest, 2022. március 3.