Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

2000. évi C. törvény a számvitelről

webshop7_2 


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">


Tisztelt Cégvezető!

Készíttesse el szabályzatait, mielőtt az adóhatóság megbünteti!


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

2000. évi C. törvény a számvitelről

 •     I. Fejezet
 •     ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 •         A törvény célja
 •         A törvény hatálya
 •         Értelmező rendelkezések, fogalmak
 •     II. Fejezet
 •     BESZÁMOLÁS ÉS KÖNYVVEZETÉS
 •         Beszámolási kötelezettség
 •         Üzleti év
 •         Könyvvezetési kötelezettség
 •         Számviteli alapelvek
 •     III. Fejezet
 •     AZ ÉVES BESZÁMOLÓ
 •         Az éves beszámolóra vonatkozó általános szabályok
 •         Közbenső mérleg
 •         A mérleg tagolása, tételeinek tartalma
 •         A mérlegtételek értékelésének általános szabályai
 •         Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke
 •         Az eszközök értékcsökkenése
 •         Az eszközök értékvesztése
 •         A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése
 •         A mérlegtételek alátámasztása leltárral
 •         Az eredménykimutatás tartalma, tagolása
 •         Az eredménykimutatás tételeinek tartalma
 •         Kigészítő melléklet
 •         Üzleti jelentés
 •     IV. Fejezet
 •     EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
 •     V. Fejezet
 •     EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
 •         Általános szabályok
 •         Az egyszerűsített mérleg tagolása, tételeinek tartalma
 •         Az egyszerűsített mérleg tételeinek értékelése
 •         Az egyszerűsített mérleg tételeinek alátámasztása leltárral
 •         Az eredménylevezetés tartalma, tagolása
 •         Az eredménylevezetés tételeinek tartalma
 •     VI. Fejezet
 •     ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ
 •         Konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettség
 •         Az összevont (konszolidált) éves beszámoló formája, tartalma
 •         Tőkeösszevonás (tőkekonszolidáció)
 •         Adósságkonszolidálás
 •         A konszolidálásba bevont vállalkozásokon belüli közbenső
  eredmények elhagyása, kiszűrése
 •         Ráfordítások és bevételek konszolidálása
 •         Közös vezetésű vállalkozások konszolidálása
 •         Társult vállalkozások konszolidálása
 •         Konszolidálás miatti társasági adókülönbözet kimutatása
 •         Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet
 •         Összevont (konszolidált) üzleti jelentés
 •     VII. Fejezet
 •     SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK
 •         Előtársasági időszak
 •         Gazdasági társaságok átalakulása
 •         Vagyonmérleg, vagyonleltár
 •         Az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete
 •         Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete
 •         A végleges vagyonmérleg
 •         Átalakulás egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre való áttéréssel
 •         Átalakulás kettős könyvvitelről az egyszeres könyvvitelre való áttéréssel
 •         Egyéb átalakulás
 •         Devizanemek közötti áttérés elszámolási szabályai
 •         Forintról devizára való áttérés
 •         Devizáról forintra való áttérés
 •         Devizáról más devizára való áttérés
 •     VIII. Fejezet
 •     SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS
 •     IX. Fejezet
 •     NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS KÖZZÉTÉTEL
 •         Letétbe helyezés
 •         Közzététel
 •     X. Fejezet
 •     KÖNYVVIZSGÁLAT
 •         A könyvvizsgálat célja, a könyvvizsgálati kötelezettség
 •         Könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálói záradék
 •     XI. Fejezet
 •     KÖNYVVEZETÉS, BIZONYLATOLÁS
 •         Kettős könyvvitel
 •         Az egységes számlakeret
 •         Számlarend
 •         Egyszeres könyvvitel
 •         A könyvviteli rendszerek változtatása
 •         Könyvviteli zárlat
 •         A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem
 •         Számviteli bizonylatok
 •         Szigorú számadási kötelezettség
 •         A bizonylatok megőrzése
 •     XII. Fejezet
 •     JOGKÖVETKEZMÉNYEK
 •     XIII. Fejezet
 •     AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG
 •         A bizottság létrehozása
 •         A bizottság feladata
 •         A bizottság működése
 •     XIV. Fejezet
 •     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 •         Hatálybalépés
 •         Átmeneti rendelkezések
 •         Felhatalmazás
 •     1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
 •     A mérleg előírt tagolása
 •         „A” változat
 •     A mérleg előírt tagolása
 •         „B” változat
 •     2. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
 •     Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)
 •         „A” változat
 •     Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)
 •         „B” változat
 •     3. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
 •     Az eredménykimutatás előírt tagolása
  (forgalmi költség eljárással)
 •         „A” változat
 •     Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)
 •         „B” változat
 •     4. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
 •     Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása
 •     5. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
 •     Az eredménylevezetés előírt tagolása
 •     6. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
 •     I.
  Az összevont (konszolidált) mérleg előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el az 1. számú melléklet „A” változata szerinti mérleg tagolásától
 •     II.
  Az összevont (konszolidált) eredménykimutatás előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el a 2. számú melléklet „A” változata szerinti eredménykimutatás tagolásától
 •     7. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
 •     Cash flow-kimutatás
 •