Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

TEÁOR '08

Az Európai Unió és az ENSZ statisztikai szervezetei az eddig alkalmazott osztályozások összehangolását és korszerűsítését tűzték ki célul, az egyes nemzeti statisztikák nemzetközi szintű összehasonlíthatóságának növelése, továbbá a világgazdaságban végbement fejlődés statisztikai leképezése érdekében.
Ennek megfelelően az EU rendelet előírása alapján 2008. január 1-től új Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08) lép életbe.
Ez az alkalmazás azt a célt szolgálja, hogy segítséget nyújtson a gazdasági szervezetek és képviselőik számára, az eddigi TEÁOR '03 kódról az új tevékenységi kódokra (TEÁOR '08) történő átállásban.

Az alkalmazás funkciói:

  1. A Nyitólapon lekérdezhetők a gazdasági szervezet főbb adatai, és megtekinthető(k) a jelenlegi főtevékenységnek megfelelő TEÁOR '08 szerinti tevékenységi kód(ok). Amennyiben a jelenlegitől eltérő főtevékenységet kíván választani, azt a további oldalak segítségével teheti meg.
  2. TEÁOR '08 struktúra: A teljes új nómenklatúrát tartalmazza, a kód első két számjegyéből kiindulva továbbrészletezhetően, az egyes kódokhoz tartozó tartalmi meghatározással. Keresési lehetőség a TEÁOR '08 kód, vagy szövegrészlet alapján. (A kód szerinti keresés esetén is lehet kódtöredéket megadni, de annak a kód elejét kell tartalmaznia, a szövegrészletet a kód megnevezésekben, valamint a tartalmi meghatározásban is keresi.)
  3. TEÁOR '03 - TEÁOR '08 fordítókulcs: A TEÁOR '03 kód közvetlen megadásával, illetve a teljes struktúrából történő kiválasztással megjeleníthető a választható TEÁOR '08 szerinti szakágazatok listája, tartalmi meghatározással.

A nyolcjegyű törzsszám megadásával lekérdezheti a gazdasági szervezet adatait, és az adminisztratív főtevékenység kódját, amihez lehetősége van megtekinteni a lehetséges új, TEÁOR '08-as kódokat és részletezésüket!
 
Struktúra szintjei: 1. ágazat, 2. alágazat, 3. szakágazat (tevékenység) - kibontáshoz kattintson az adott sorra!