Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Üzleti terv


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

A terv (minta) részeinek, készítési sorrendje:

A alább látható az üzleti terv felépítése. A terv első részét, a Vezetői összefoglalót kell legutoljára megírni. Ez egy rövid összefoglaló magáról a tervről. A terv többi részének a megírásakor törekedjünk arra, hogy az egyes részek egymásra épüljenek, ne legyenek logikai bukfencek.

Az üzleti terv részei:

 1. Vezetői összefoglaló
 2. A vállalkozás általános bemutatása
 3. Marketing Terv
 4. Működési terv
 5. Vezetőség és szervezeti felépítés
 6. Pénzügyi terv
 7. Mellékletek

1. Vezetői összefoglaló

 • A vállalkozás rövid bemutatása, története.
 • Cég hitvallása, filozófiája.
 • Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása.
 • A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés.
 • Célpiacok, Marketing stratégia.
 • A vállalkozás felépítése, működése. Önálló vállalkozás-e, franchise, leányvállalat?
 • Kik a fő beszállítók?
 • A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, amiket meg kell tenni.
 • A vállalkozás pénzügyi helyzete. Miért van szükség tőkebevonásra?
 • Hogyan kerül felhasználásra?

2. A vállalkozás általános bemutatása

1. A vállalkozás alapadatai

 • működési forma: önálló cég, franchise, leányvállalat, egyéb
 • tulajdonosok (név, cím)
 • törvényes képviselők (név, cím)
 • a vállalkozás pontos neve
 • a vállalkozás székhelye, telephelyei
 • a vállalkozás mikor lett bejegyezve
 • a vállalkozás fő tevékenysége
 • a vállalkozás melléktevékenységei
 • elérhetőségi adatok (telefon, fax, internet cím, e-mail cím, postacím)
 • a vállalkozás könyvvezetését végző cég neve
 • a vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve
 • egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó cégek neve

2. A vállalkozás története

a. Már működő vállalkozás esetén:

 • a vállalkozás alapításának ideje és oka, mi céllal jött létre
 • cégfilozófia, a vállalat küldetése
 • a működésének története, áttörő sikerek, mélypontok
 • díjak, szakmai elismerések
 • folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések

b. Most induló vállalkozás esetén:

 • rögzíteni kell, hogy az üzleti terv megírását mi ösztönözte: hitelfelvételi kérelem, befektető keresése, pályázat elnyerése, egyéb
 • miért érné meg a befektetőnek, hitelnyújtónak stb. a vállalkozás támogatása, hogyan profitálhat belőle
 • cégfilozófia, a vállalat küldetése, mit szeretne elérni

3. Marketing Terv

1. Ágazati áttekintés

 • az iparágat érintő társadalmi változások
 • technológiai változások, újítások
 • politkai környezet, jogszabályi keretek változása
 • demográfiai változások
 • gazdasági változások (makrogazdasági mutatók, kamatlábak, adók, lakossági fogyasztások és megtakarítások)
 • környezeti változók (időjárás, nyersanyagok, környezetszennyezés, környezetvédelem)
 • az iparágban tapasztalható trendek, azok hatása a vállalkozás tevékenységére, eredményességére
 • új vállalkozás esetén mennyire nehéz belépni a piacra, a már jelenlévő szereplők mennyire akadályozhatják a belépésünket, milyen magas költségekkel járhat ez

2. Termékek, szolgáltatások

 • a vállalkozás által kínált termékek és szolgáltatások fő jellemzői
 • milyen értéktöbblettel bír a termék / szolgáltatás a vásárló számára
 • hová vannak a termékek / szolgáltatások pozícionálva a versenytársakéhoz képest
 • miben különböznek a saját termékek / szolgáltatások a már piacon lévő hasonló termékékektől / szolgáltatásoktól
 • mennyire volt eddig sikeres a saját termék / szolgáltatás vagy a piacon lévő ha sonló termék / szolgáltatás
 • további információk a vállalkozás által kínált termékekről, szolgáltatásokról: fotók, technikai specifikációk, diagarammok,

3. Piaci szegmentáció

a. Célcsoport demográfiai jellemzői:

 • életkor
 • anyagi helyzet / jövedelem
 • neme
 • családi állapot
 • eltartottak száma
 • foglalkozás
 • lakóhely
 • átlagosan milyen értékben vásárol (Ft)
 • vásárlások gyakorisága

b. A célcsoport pszichológiai jellemzői:

 • a célcsoport által követett életmód rövid leírása
 • milyen életmódbeli igényeket elégítenek ki a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások
 • mik a célcsoport vásárlási döntéseit legjobban befolyásoló tényezők
 • a piacon növekedés, csökkenés vagy stagnálás tapasztalható-e
 • mekkora a célpiac mérete
 • a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás fél éven belül
 • a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás 5 éven belül
 • léteznek-e másodlagos célpiacok a vállalkozás számára (ha igen, mik a jellemzői)

4. Versenytársak vizsgálata

A legnagyob versenytársak elemzése a következő szempontok szerint:

 • a versenytárs által kínált termékek / szolgáltatások leírása
 • a versenytárs célcsoportjának körülírása, jellemzése
 • a versenytárs célcsoportjának vásárlási szokásai
 • a versenytárs árpolitikája, milyen árakkal dolgozik
 • a versenytárs marketing, reklámtevékenysége
 • a versenytárs erős és gyenge pontjai: miben jobbak ők és miben rosszabbak
 • mik azok a tényezők, amikkel át lehetne csábítani a versenytárs vásárlóit
 • mióta van a versenytárs a piacon, milyen a renoméja
 • kik a versenytárs beszállítói
 • milyen értékesítési csatornákat használ a versenytárs

5.) Marketing Mix

a. Promóció:

 • online hirdetési módok
 • szórólapok
 • a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek (PR)
 • DM levél
 • hirdetés a nyomtatott sajtóban
 • rádióban
 • televízióban
 • személyes eladás
 • szponzoráció
 • merchandising
 • eladásösztönző akciók (ingyen termékminta, "egyet fizet, kettőt kap" stb)

b. Disztribúció:

 • a vállalkozás területi elhelyezkedés
 • marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín
 • disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín
 • milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak
 • a vállalkozás telephelyén kívül milyen módokon történik még az értékesítés
 • online
 • kereskedelmi hálózatokban
 • disztribútorokon keresztül
 • közvetítőkön keresztül
 • személyes eladással
 • egyéb

c. Ár:

 • a vállalkokzás által használt árképzési elvek
 • költségelvű árképzés
 • kereslettől függő árképzés
 • versenytársakhoz igazodó árképzés
 • árdiferenciálás (felárak, árengedmények)
 • mekkora a célcsoport árérzékenysége (alacsony, közepes, magas)
 • a kínált termékeknél / szolgáltatásoknál milyen az ár-minőség viszonylat

d. Termékek / szolgáltatások:

 • a kínált termékek / szolgáltatások típusa
 • a termékéletgörbe melyik szakaszában helyezkednek el (bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás)
 • milyen termékfejlesztések folynak a vállalkozásnál
 • a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások egymáshoz való viszonya
 • azonos igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások
 • egymást kiegészítő termékek / szolgáltatások
 • egymástól elétrő igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások
 • alkalmazott termék - piac stratégiák:
 • piackiaknázás
 • piacfejlesztés
 • termékfejlesztés
 • diverzifikáció
 • termékkivonás a piacról
 • a termékfejlesztések ütemezése
 • a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások milyen előnyöket nyújtanak a vásárlók számára

4. Működési terv

1. Fejlesztési elemzés

 • a termékek / szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van
 • mikorra várható a fejlesztés befejezése
 • a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak
 • milyen feladatok várnak még elvégzésre
 • kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég)
 • a szabadalmaztatás megoldása, a szabadalmi jogok levédése

2. Gyártási terv

 • a vállalkozás fő beszállítói
 • a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság)
 • milyen gyártási eljárásokat alkalmaz a vállalkozás
 • a gyártási / előállítási folyamat rövid bemutatása
 • a gyártási folyamathoz kapcsolódó költségek felsorolásamik a kutatási és fejlesztési folyamatokhoz kötődő költségek és határidők
 • milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása
 • milyen helyigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása (raktár, gyárüzem)
 • alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban
 • milyen szervízhálózatot működtet a cég
 • jár-e terméktámogatás a termékekhez / szolgáltatásokhoz

5. Vezetőség és szervezeti felépítés

1. Vezetőség, tisztségviselők

 • kik a vállalkozás alapítói
 • kik az aktív befektetők
 • kik azok az alkalmazottak, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalkozás életében
 • kik az igazgatók
 • van-e tanácsadó testülete a vállalkozásnak
 • kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó
 • ábra mellékelése a szervezeti sémáról

2. Személyzeti politika és stratégia

 • az alkalmazottak felvételének az ütemezése
 • milyen módszert használ a vállalkozás az alkalmazottak kiválasztásánál
 • igénybe vesz-e vállalkozás külső céget az alkalmazottak kiválasztásában
 • milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás
 • létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál

6. Pénzügyi terv

A pénzügyi tervben az alábbi kimutatásokat szokás szerepeltetni:

 • költségvetési terv (korábbi éveknél tervezett és tény adatok összehasonlítása)
 • cash-flow kimutatás
 • eredménykimuatás
 • mérleg
 • induló költségek felsorolása
 • működő költségek felsorolása
 • grafikon készítése a fedezeti pontról, megtérülési pontról
 • pénzügyi mutatók szerepeltetése

7. Mellékletek

A mellékletekben szerepeltethetünk grafikonokat, táblázatokat, fotókat a termékekről, technikai specifikációkat, a vezetőség életrajzát és minden olyan egyéb anyagot, ami kapcsolódik az üzleti terv anyagához, és azt illusztrálja.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">


Ingyen laptop

 

Gondolt már arra, hogy milyen jó lenne egy laptop?
El tudja képzelni, mennyi új lehetőséget nyújt a munkában,
a tanulásban, a szórakozásban?

Szeretne egy laptopot, hogy könnyebben tudja végezni a munkáját,
segítse és felgyorsítsa a napi feladatok elvégzését?

Küldje be pályázatát, a leírt feltételek szerint és az
Öné lehet egy laptop!

loading...