Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Vállalkozói számlanyitás


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

Belföldinek minősülő vállalkozások, egyéni vállalkozók (ide értve az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeket és őstermelőket is), valamint egyéb szervezetek kérelmére pénzforgalmi bankszámlát, illetve elkülönített bankszámlát kell nyitni forint pénzeszközeik kezelésére és pénzforgalmuk lebonyolítására.

A forintszámla-nyitás módja

Bankok a pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint az Ön tevékenységének létesítését (alapítását vagy működésének engedélyezését) és nyilvántartásba vételét igazoló okmányok alapján nyitja meg a vállalkozói forintszámlát.

Szükséges dokumentumok gazdasági társaságok esetén

 • Jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében a cégbejegyzés - a bejegyzésről szóló cégbírósági végzés, illetve 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat - a bankszámla megnyitásának egyik előfeltétele,

 • vagy annak Tanúsítvánnyal történő igazolása, hogy benyújtották a cégbírósági bejegyzés iránti kérelmet.

 • Közjegyzői okiratba foglalt, vagy ügyvéd ill. az alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett társasági szerződés, illetve alapító okirat, alapszabály másolat benyújtása az eredeti dokumentumok bemutatása mellett.

 • A cégbejegyzésre kötelezett ügyfeleknek be kell nyújtaniuk a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányokat.

 • Jogi személynek a bankszámlanyitáskor be kell mutatnia a KSH által kiadott egységes statisztikai számjelről szóló igazolást, illetve

 • amennyiben vállalkozásának - tevékenységével összefüggésben - adót kell fizetnie az adóhatóság részére, úgy a pénzforgalmi bankszámla megnyitásakor be kell jelentenie a Banknak az APEH általi nyilvántartásba vételt igazoló adószámot, vagy az ezeket is igazoló tanúsítványt.

Egyéni vállalkozók esetén

 • vállalkozói igazolvány (ha ez szükséges a vállalkozói tevékenység végzéséhez) vagy a tevékenység végzését lehetővé tevő egyéb okirat, adószám.

Gyakorlati tudnivalók

 • Ha az érvényes rendelkezések szerint a jogi személy létrejöttéhez nem a cégbíróság, hanem valamely más hatóság nyilvántartásba vétele szükséges (pl. ügyvéd), akkor a számlanyitáskor kérjük dokumentálni ennek megtörténtét, illetve kezdeményezését.

 • Kérésére - a bankszámlaszerződésnek megfelelően - külön célra szolgáló, elkülönített számlákat is nyitunk a pénzforgalmi bankszámla mellett (pl. vállalkozása bizonyos egysége vagy tevékenysége pénzforgalmának elkülönítésére).

A számlaszerződés aláírására a személyesen - személyazonosító igazolvánnyal együtt - jelenlevő számlatulajdonos (egyéni vállalkozó, illetve ügyvezető(k)), a társaságot képviselő(k), illetve a beltag(ok) jogosult(ak).

A szerződés aláírása és a számlanyitás költségének rendezése után azonnal működőképes a vállalkozói számla.

Mely bankfiókokban intézheti vállalkozásával kapcsolatos bankügyeit?

 • Készpénzbefizetést bármely az Ön által kiválasztott bankfiókban,

 • ezen kívüli bankügyeit a számlavezető bankfiókban, illetve elektronikus csatornákon, vagy telefonon keresztül.

A vállalkozói számlavezetéssel foglalkozó fiókjaink részletes felsorolása a fióklistában található, ahol kiválaszthatja az Ön irodájához, lakásához legközelebbi bankfiókunkat.

Deviza külföldi vállalkozások és szervezetek részére konvertibilis forintszámla és/vagy nem konvertibilis forintszámla vezetését kínáljuk a hatályos jogszabályok szerint.

Szükséges dokumentumok devizakülföldi vállalkozás esetén:

 • a vállalkozás cégkivonata (ill. ennek hiányában egyéb olyan okmány, amellyel hitelt érdemlően igazolható, hogy a székhelye szerinti országban, az ott érvényes jogszabályok szerint bejegyezték a vállalkozást), valamint

 • a vállalkozást képviselő személy(ek) aláírási címpéldánya(i);

Szükséges dokumentumok devizakülföldi rezidens vállalkozás esetén:

 • társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály;

 • bejegyzett cégnél cégkivonat;

 • bejegyzés alatt álló cégnél a cégbíróság által kiadott tanúsítvány;

 • a vállalkozást képviselő személy(ek) aláírási címpéldánya(i);

 • adószám, valamint

 • KSH szám.

A számlanyitáshoz szükséges okmányokat eredeti példányban, közokirati, illetve külföldi közjegyző által hitelesített magánokirati formában szükséges benyújtani, és kérésre az okmányokhoz hivatalos magyar fordítást kell csatolni.

A vállalkozás képviselőjének azonosításához személyi okmányokra (útlevélre) van szükség.

A Bank betétek biztonsága érdekében a külföldön készült okmányok felülhitelesítését is kérheti a Bank által megnevezett külföldi banknál, a vállalkozás székhelyén működő magyar külképviseleti hatóságnál, vagy az Apostille-egyezményhez csatlakozott országok esetében az okmányok eredete szerinti ország külügy- vagy igazságügy-minisztériuma által kibocsátott záradék, illetve dokumentum révén.

A legfontosabb a megfelelő bank kiválasztása, ahol a pénzügyeit intézi, jól nézzen körül mielőtt eldönti, hogy melyik Bankot válassza.

Pár szempont a választáshoz:

Az Ön irodájához, lakásához legközelebb legyen

Könnyen megközelíthető legyen, parkolási lehetőség

Ügyintézés gyorsasága, ne keljen órákat várakozni

Ügyintézés minősége

Havi számlafizetési díj, egyéb kölségek

Banklista:

Raiffeisen Bank

Budapest Bank

OTP Bank

Kereskedelmi és hitelbank

Erste Bank

Citibank