Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározása

  A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok. A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 3. §-ának 17. pontja szerint egyéni vállalkozónak minősül.

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?

 Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb május 22-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti. Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak, vagy a kiemelt előirányzatnak (2017-ben a Nemzeti Tehetség Programnak).

A társasági adó legfontosabb szabályai 2017.

  A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során keletkezett jövedelem után az adózót a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] előírásai szerint – figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben [Art.] foglaltakra is – társasági adókötelezettség terheli.

A társasági adó mértékének csökkentése és az azzal összefüggő további módosítások

  A 2016. december 20-án kihirdetett, az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény [Mód. tv.] 2017. január 1-jei hatállyal módosította az alkalmazandó társasági adókulcsot, illetve további változásokat iktatott be a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénybe [Tao. tv.]. Az alábbiakban a Mód. tv. társasági adózást érintő rendelkezéseit ismertetjük.

Női munkavállalók, kismamák munkavégzése 2017

  A női munkavállalók védelme 2016-ban is fontos része a Munka törvénykönyvének. A női munkavállalókra vonatkozó munkavégzési könnyítések főképpen akkor kapnak jelentőséget, ha teherbe esik a munkavállaló, hiszen akkor nem könnyű ezzel az állapottal összeegyeztetni a munkába járást és munkavégzést.

Csalók telefonálnak a NAV nevében

  Ismeretlenek keresik telefonon az adózókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében. A híváskor a csalók adó-visszatérítést helyeznek kilátásba, amennyiben az ügyfél megadja bankszámla számát.

Adóhatósági igazolások kiadása 2017

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 85/A. §-a alapján adó-, jövedelem-, és illetőségigazolásokat állít ki. E tájékoztató füzet célja, hogy megismertesse Önnel az adóhatósági igazolások kiadásának főbb tudnivalóit.

Korlátolt felelősségű társaságok működési feltételeinek Ptk-hoz igazítása

A Polgári Törvénykönyv hatályba lépésé előtt alapított vállalkozások az adott cégformától függően türelmi időt kaptak arra, hogy létesítő okirataikat – társasági szerződésüket, vagy alapító okiratukat – a Ptk. rendelkezéseihez igazítsák.

Változik a 0,5 százalékos mértékű speciális nyugdíjnövelés

A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe. Tehát a korábbi nyugdíj így nem változtatható meg. Azonban a nyugdíjas személy is kötelezett 10 százalékos nyugdíjjárulék fizetésére, ennek fejében a létező nyugdíját emelik (növelik) meg az alábbi szabályok szerint.

Minimálbér, garantált bérminimum 2017

A kormány és a versenyszféra képviselőinek megállapodása alapján eldőlt a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum összege. 2016-hoz viszonyítva előbbi összege mintegy 15, utóbbi 25 százalékkal emelkedik. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál a járulékfizetési kötelezettség megállapításához

Tartalom átvétel